[ 8D ] D2- Tuyên bố vấn đề và thiết kế thu thập dữ liệu

Sau khi đã chia nhỏ và xác định đúng vấn đề, đúng phạm vi của vấn đề thì tới đây chúng ta tuyên bố vấn đề theo kết quả phân tích trong 8D. Và bắt đầu tiên hành kế hoạch thu thập dữ liệu theo mô tả vấn đề mới. Nếu các bạn vấn chưa đọc các bước trước thì mời các bạn quay lại các chuỗi bài trước tại đây.

[8D] Tuyên bố về vấn đề (mô tả vấn đề- Problem Statement)

Tuyên bố vấn đề là một vài dòng ngắn gọn, mô tả chính xác sự khác biệt giữa những gì được kì vọng và thực tế. Ví dụ quy trình nấu cơm, thì chúng ta kì vọng sẽ ra cơm. Mà cuối cùng quy trình cho ra cháo. Cho nên cháo là khác biệt giữa những gì chúng ta kì vọng và thực tế.
– Tuyên bố về vấn đề nên kèm theo cả đường chuẩn hoặc điểm so sánh (baseline or benchmark)
– Tuyên bố về vấn đề chỉ nên nói về một vấn đề thôi, trong trường hợp có nhiều vấn đề chồng chéo thì bạn nên tách ra làm nhiêu phần mô tả.

Ví dụ, đầu tiên ta có vấn đề là: “Giảm tỷ lệ hàng phế phẩm của chuyền A”. Sau đó chúng ta phân tích thì nhận thấy rằng, tỷ lệ phế phẩm của chuyền A bao gồm 15 dòng sản phẩm. Và trong đó dòng A1, A2, A3 bị cùng một kiểu lỗi là tách lớp. Nhóm chỉ muốn tập trung vào dòng này và kiểu lỗi này. Do đó tuyên bố vấn đề lúc này là “Giảm tỉ lệ lỗi tách lớp ở dòng sản phẩm A1, A2, A3 tại chuyền A từ 1% xuống còn 0.5%”. Thì lúc này tỉ lệ phế phẩm do những lỗi khác sẽ được tách ra khỏi phạm vị. Khi thu thập dữ liệu, những lỗi nào liên quan tới việc tách lớp mới được đưa vào. Do đó sẽ loại trừ được những giá trị ảnh hưởng đến đầu ra mong muốn trong quá trình thu thập dữ liệu.

[8D] Thu Thập dữ liệu

Dựa vào tuyên bố về vấn đề, nhóm giải quyết vấn đề sẽ quyết định thu thập dữ liệu dựa vào phạm vi của vấn đề thôi, lúc này dữ liệu sẽ thực sự phục vụ cho phạm vi mà nhóm đã mô tả ở phần trên. Các công cụ cần thiết hay dùng là:

Flowchart-8D

Việc thu thập dữ liệu nên bắt đầu từ một sơ đồ quy trình mà trong đó chứa tất các những mối liên hệ và tương tác trong quy trình, bao gồm máy móc, nguyên vật liệu, khuôn mẫu, fixture…
Các bạn cũng có thể tham khảo bài viết về Flowchart tại đây:

Thu Thập dữ liệu-8D

– Cần phải xác định trước mình muốn thu được gì sau việc thu thập dữ liệu này.
– Dữ liệu nào cần phải thu thập.
– Ai là người sẽ thu thập.
– Khi nào thu thập, ở đâu? Và làm sao thu thập.
– Thu thập dữ liệu sớm nhất có thể

thu thập dữ liệu
thu thập dữ liệu

Phân loại dữ liệu-8D

Phân loại dữ liệu ra thành các luồn, các dòng, nhằm xác định được vị trì của vấn đề. Nói một cách nôm na thì bước này chúng ta nhanh chóng phân loại dữ liệu, từ đó loại trừ bớt những dữ liệu không cần thiết. Từ đó ta sẽ đỡ nhọc công hơn ở những phần phía sau.

Sau khi thu thập và phân loại dữ liệu thì việc kế tiếp cũng không kém phần quan trọng là thống nhất các thuật ngữ, các kết quả để đảm bảo là cả nhóm có cùng một hướng suy nghĩ về vấn đề và các phương pháp. Mời các bạn xem tiếp phần thống nhất thuật ngữ tại đây.

Tuan Huynh

Leave a Reply