GEMBA – Công cụ Lean hữu ích


Gemba

Gemba 現場 là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “địa điểm thực tế”. Trong sản xuất, Gemba chỉ nơi diễn ra các hoạt động mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, với ba hoạt động chủ yếu là thiết kế, sản xuất và phân phối.

Gemba Walk

Gemba Walk là hành động đi đến hiện trường thực tế, hiểu công việc, đặt câu hỏi và học hỏi; được biết đến như một phần / công cụ cơ bản của Lean. Khi có vấn đề xảy ra thì cần phải đi đến hiện trường thực tế để quan sát, hiểu và thu thập thông tin, dữ liệu chính xác nhất có thể thay vì ngồi tại chỗ hỏi và thu thập thông tin gián tiếp (hoặc gửi phiếu khảo sát để thu thập dữ liệu).

 

Dựa theo nguyên tắc “Go and see” – một nguyên tắc quan trọng của hệ thống sản xuất Toyota – để thực sự hiểu một tình huống cần phải đi đến Gemba.

Gemba Walk được thực hiện bởi các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo nhóm, giám sát viên… trong đó cá nhân họ trựa tiếp quan sát cách thức các quy trình đang được thực hiện tại nơi làm việc nhằm xác định các mối nguy hiện có, quan sát các điều kiện về máy móc và thiết bị, hỏi về các tiêu chuẩn thực hành, thu thập kiến ​​thức về tình trạng công việc và xây dựng mối quan hệ với nhân viên. Nhân viên có khuynh hướng cởi mở chỉ ra các cơ hội để cải thiện hoặc chia sẻ mối quan tâm tại nơi làm việc của họ.

Mục tiêu của Gemba Walk

Gemba Walk không phải là để chỉ trích người khác cũng như không phải để đánh giá hiệu quả công việc. Gemba Walk cung cấp cho chúng ta một cơ hội chỉ để quan sát, không hành động. Chúng ta thường rất dễ bị cuốn vào các giải pháp hoặc thực hiện các cải tiến khi phát hiện ra các bất thường. Tuy nhiên những thay đổi chỉ nên được thực hiện sau khi chúng ta đã hiểu vấn đề một cách thấu đáo.

Mục tiêu của Gemba Walk là để có được thông tin phản hồi dễ dàng và nhanh chóng, xác định các mối quan tâm liên quan đến nơi làm việc hoặc quy trình và xây dựng niềm tin với nhóm bằng cách lắng nghe và giải quyết mối quan tâm của họ, hiểu luồng giá trị và các vấn đề của nó thay vì xem xét kết quả hoặc đưa ra những nhận xét hời hợt.

Lợi ích mang lại

  • Cơ hội cải tiến dễ dàng được phát hiện ra ở nơi làm việc hơn so với ngồi trong phòng hội đồng quản trị
  • Gemba Walk giúp tăng cường cam kết điều hành để cải thiện
  • Gemba Walk tạo ra một mối liên kết lớn hơn và đồng cảm hơn giữa công nhân và quản lý
  • Gemba Walk cung cấp cho mọi nhân viên cơ hội để tham gia vào cải tiến
  • Gemba Walk mang đến cho các nhà lãnh đạo cơ hội nhận ra thành tích và sự tham gia của nhân viên
  • Các nhà lãnh đạo có cơ hội để xem kết quả của những nỗ lực cải tiến trong quá khứ

Cách tốt nhất để học là làm. Hãy tiếp tục thực hiện Gemba Walk thường xuyên và chúng ta sẽ học được nhiều điều từ thực tế.

 

 

Ai Le

3 thoughts on “GEMBA – Công cụ Lean hữu ích

Leave a Reply