[ISO 9001:2015] 6.2.2 Hoạch định mục tiêu chất lượng

Ở bài trước các bạn đã nắm rất rõ những yêu cầu của mục tiêu chất lượng trong mục 6.2.1, hôm nay Vietquality tiếp tục giới thiệu với các bạn mục 6.2.2 : Hoạch định các cách thức để đạt được mục tiêu chất lượng. Mỗi mục tiêu chất lượng là khác nhau, do đó phải có những kế hoạch khác nhau ứng với từng mục tiêu. Kế hoạch của bạn phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

Những hành động nào cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu chất lượng?

Tổ chức cần phải rất cụ thề để đáp ứng yêu cầu này. Những câu như “ làm việc chăm chỉ hơn”, “ Hoàn thành tốt mục tiêu hơn” là không đủ. Quy trình nào cần phải thay đổi, cải tiến. Thay đổi cái gì? Làm sao để thay đổi? Những việc gì cần thiết phải làm liền. Những hành động cần được đưa vào danh sách theo dõi để dễ dàng kiểm soát.

Những nguồn lực nào cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng?

Bất cứ hành động, thay đổi nào cũng cần nguồn lực. Và nó thường bao gồm kinh phí, thời gian, nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, thông tin. Phải lập ra chi tiết các nguồn lực cần thiết và xin duyệt kế hoạch, để đảm bảo nó sẵng sàng trước khi tiến hành kế hoạch.

Ai là người chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch đạt được mục tiêu chất lượng?

Những hành động đã được để ra, nguồn lực đã sẵng có thì ai làm gì, làm ra sao phải được xác định rõ ràng. Phân công rõ, để mọi người hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình. Từ đó thực thi một cách chính xác.

Khi nào thì hoàn thành?

Tất cả những hành động đều cần phải có một khoảng thời gian để hoàn thành. Bạn cần ước chừng bao lâu để đưa ra trong kế hoạch. Thời gian nên xác định cho từng bước nhỏ, và tài liệu hóa. Đặt biệt là khi có rất nhiều hành động diễn ra, thì việc quản lý thời gian hoàn thành cũng rất cần thiết.

Kết quả của những hành động này được đánh giá ra làm sao?

Cách hợp lý nhất để đánh giá những hành động này là lúc xem xét lãnh đạo. Lôi kéo lãnh đạo vào đánh giá là cách làm khôn ngoan nhất. Nhưng nó cũng không có nghĩa là chỉ có xem xét lãnh đạo mới đánh giá chính xác hiệu quả của những hành động này. Bạn cũng có thể đề ra những mục tiêu cụ thể và xem hành động có đáp ứng được hay không?

Cuối cùng, ISO 9001:2015 không yêu cầu phải tài liệu hóa kế hoạch đạt được mục tiêu chất lượng. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, có cách nào theo dõi một kế hoạch với nhiều hành động, nguồn lực mà không cần phải ghi chép nó lại chứ. Cho nên tôi khuyên bạn nên tài liệu hóa bước này lại. Nó rất rất cần thiết.

Thế là chúng ta đã đi qua phần mục tiêu chất lượng, bao gồm những yêu cầu cho mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được nó. Sau đây là một ví dụ về mục tiêu chất lượng cho các bạn tham khảo. Ngoài ra nó cũng có kèm những câu hỏi hay gặp nhất, mời bạn tham khảo tại đây.

Tuan Huynh

2 thoughts on “[ISO 9001:2015] 6.2.2 Hoạch định mục tiêu chất lượng

Leave a Reply