[ISO 9001:2015] 7.1.1, 7.1.2 Nguồn Lực (nguồn nhân lực)

Trong các yếu tố quyết định cho sự thành công của một tổ chức thì nguồn lực đóng vai trò rất quan trọng, đóng góp đến sự thành công của một tổ chức. Do đó không có gì là khó hiểu khi trong phần hỗ trợ của ISO 9001: 2015 nó được đưa lên hàng đầu.

Trong chương này chia ra thành 6 phần nhỏ:

 • Khái quát
 • Nguồn nhân lực
 • Cơ sở hạ tầng
 • Môi trường cho việc thực hiện các quá trình
 • Nguồn lực cho việc theo dõi và đo lường.
 • Tri thức của tổ chức

Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết các phần nhỏ của chương này.

7.1.1 Khái Quát

Tương ứng với phần 6.1 của ISO 9001:2008
Tổ chức phải xác định và cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

Tổ chức phải xem xét:

a) khả năng và những hạn chế của các nguồn lực nội bộ hiện có;

b) những nguồn lực nào cần có được từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Đây là một phần rất nhỏ và ngắn chủ yếu yêu cầu tổ chức xác định nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng. Cũng bởi vì là yêu cầu nói chung chung và mang tính vĩ mô cao nên hầu hết các tổ chức đều bỏ qua phần này và tập trung vào các phần kế tiếp của mục 7.1 này. Nếu mà bạn vẫn muốn đáp ứng nó thì đơn giản là chỉ việc lên kế hoạch hoặc lên ngân sách về nguồn lực, và bạn cũng có thể xem xét nó hàng năm hàng quý với sự tham gia của ban lãnh đạo là đáp ứng được. Lưu ý trong quá trình hoạch định và lên kế hoạch ngân sách bạn cần tập trung vào một số khía cạnh của hệ thống chất lượng như là :

 • Đánh giá nội bộ
 • Đào tạo
 • Truyền thông
 • Hiệu chuẩn
 • Bảo trì…

Nói một cách ngắn gon là tổ chức phải chỉ ra nguồn lực để mà duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Mà dĩ nhiên là nói tới nguồn lực thì phải nói chi phí và thời gian. Cho nên cần phải nhấn mạnh vấn đề này cho kế hoạch hàng năm.

7.1.2 Con người

Tương đương với mục 6.2 trong ISO 9001:2008

Tổ chức phải xác định và cung cấp nhân sự cần thiết cho việc áp dụng có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng và cho việc thực hiện và kiểm soát các quá trình của mình.

Trong các nguồn lực thì nguồn nhân lực luôn được xem là quan trọng nhất. Tuy nhiên yêu cầu lại đưa ra hết sức ngắn gọn, nhiều khi làm bối rối người đọc. Liệu có ẩn ý gì phía sau hông? Nên với vài dòng như vậy thì tổ chức chỉ cần trả lời được hai câu hỏi dưới đây là đáp ứng yêu cầu.

 • Trong tổ chức của bạn có nguồn nhân lực không?
 • Nguồn lực đó có đủ cho bạn vận hành hệ thống quản trị chất lượng và những quá trình liên quan không?

Ngoài ra nguồn nhân lực cũng được đề cập một cách cụ thể hơn trong các mục khác như: 7.1.6 Tri thức của tổ chức. 7.2 Năng lực, 7.3 Nhận Thức và 7.4 Trao đổi thông tin.

Bài viết này mang tính nhận định cá nhân, nhằm mục đích giúp các bạn hiểu rõ và đáp ứng tiêu chuẩn nhưng không có tác dụng thay thế tiêu chuẩn. Mời các bạn tham khảo các bài viết tiếp theo tại mục ISO 9001:2015 của Vietquality.

Tuan Huynh

1 thought on “[ISO 9001:2015] 7.1.1, 7.1.2 Nguồn Lực (nguồn nhân lực)

Leave a Reply