[INFOGRAPHIC] Lean Six Sigma Tools

??? Lean Six Sigma sử dụng một số kỹ thuật thống kê được đúc kết từ hai phương pháp thành phần Lean và Six Sigma. Tuy nhiên, nền tảng thống kê này có thể khiến nhiều nhân viên cảm thấy nặng nề và khá xa lạ. Do đó, việc tiến hành hệ thống đòi hỏi công tác đào tạo và các phương pháp tiên tiến từ những nhà cố vấn chuyên môn bên ngoài.

Uyên Huỳnh

,

Leave a Reply