Lịch Sử của Six Sigma (P2)


Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về sự ra đời của Six Sigma, hôm nay mời mọi người cùng tìm hiểu về sự phát triển của Six Sigma và các công ty Toyota Motorola đã áp dụng Six Sigma như thế nào.

Cải tiến quy trình liên tục: Toyota và Lean

Sau thế chiến thứ II, Việc cải thiện hiệu suất và hiệu quả trở thành mục tiêu quan trọng của nền kinh tế nhật bản trong những năm 1940 và 50. Các nhà lãnh đạo Toyota đã áp dụng thống kê và phương pháp chất lượng để tạo ra một hệ thống mà họ cảm thấy sẽ tăng sản lượng và cho phép giảm chi phí sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng. Toyota đã đưa vào quy trình các máy móc tự động và các công cụ hiệu quả như Just-in-time, Jidoka và nó được xem là trụ cột của hệ thống sản xuất Toyota.

Jidoka ???

Jidoka là một nguyên tắc tạo ra sự kiểm soát các khiếm khuyết bên trong một quy trình. Thay vì xác định lỗi ở cuối dây chuyền sản xuất và cố gắng theo dõi lỗi. Thì Jidoka yêu cầu dừng quá trình ngay khi phát hiện lỗi để cải thiện hoặc khắc phục sự cố có thể xảy ra ngay lập tức.

Để Jidoka hoạt động tốt, máy móc thường được trang bị một bộ phận phán đoán đúng-sai, tốt-xấu đã được cài đặt sẵn trong máy móc. Các máy cũng được trang bị một thông báo để tương tác với con người trong quá trình khi có một dấu hiệu bất thường nào.

Just in time ??? link

Nếu có thể có được vật cần thiết, vào đúng lúc cần thiết, với số lượng vừa đủ, thì có thể xoá bỏ đi được sự lãng phísự không cần thiết và sự bất hợp lí đồng thời giúp làm tăng hiệu quả sản xuất. Người đầu tiên đưa ra ý tưởng này, chính là ông Toyota Kinichiro, người sáng lập ra công ty ô tô Toyota. Sau này người ta đã triển khai ý tưởng đó và hình thành một hệ thống sản xuất.

Các nguyên tắc thúc đẩy hệ thống của Toyota và nền tảng của Lean hoặc Lean Six Sigma:

  • Xác định giá trị khách hàng
  • Xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng
  • Xác định các lãng phí trong quy trình
  • Tạo ra một quy trình liên tục
  • Tiếp tục làm việc để giảm số bước và thời gian để đạt được sự hài lòng của khách hàng

Lean rất quan tâm đến việc loại bỏ lãng phí từ quy trình. Lãng phí làm tăng chi phí và thời gian cho một quá trình, làm giảm sự hài lòng của khách hàng

Motorola tập trung vào khuyết khuyết 

Mặc dù cơ bản Six Sigma đã xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhưng mãi đến giữa những năm 1980, những khái niệm này mới thực sự thành công trên quy mô lớn ở Hoa Kỳ. Nhiều thập kỷ sau khi Toyota phát triển hệ thống của mình, các kỹ sư của Motorola bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu quả của các chương trình quản lý chất lượng của họ. Những câu hỏi đó xuất hiện đầu tiên sau khi một công ty Nhật Bản tiếp quản một nhà máy sản xuất tivi Motorola.

Bob Galvin, CEO của Motorola, đã đưa ra một thử thách cho đội của mình. Anh muốn thấy sự cải thiện về chất lượng và sản xuất. Và các kỹ sư của Motorola đã bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này.

Trong suốt hai thập kỷ tiếp theo, Motorola đã làm việc để hoàn thiện phương pháp Six Sigma của mình, nhìn thấy kết quả tích cực trên đường đi. Ngoài các công cụ thống kê, nhóm đã tạo ra một quy trình từng bước mà theo đó bất kỳ nhóm nào – trong hầu hết mọi ngành có thể thực hiện và cải tiến. Lần đầu tiên, kiểm soát quy trình bằng thống kê này đã được đưa ra khỏi môi trường sản xuất mà áp dụng trên quy mô lớn cho toàn công ty. Motorola đã áp dụng phương pháp này cho dịch vụ khách hàng, kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật. Nó đã sử dụng quy trình để tạo ra một môi trường hợp tác giữa các bên liên quan trong và ngoài tổ chức. Nó đã rất thành công. Theo Motorola, công ty đã tiết kiệm được hơn 16 tỷ đô la nhờ kết quả của các cải tiến quy trình liên tục trong vòng 12 năm.

Motorola đã đạt nhiều thành quả không chỉ là cải thiện các hệ thống và sản phẩm của riêng mình, Galvin chỉ đạo nhóm của mình chia sẻ Six Sigma với thế giới. Motorola và nhóm của họ đã thành công trong việc xuất bản các bài báo và sách về phương pháp Six Sigma và thực hiện các nỗ lực để đào tạo những người khác. Bằng cách này, họ đã tạo ra một phương pháp dựa trên số liệu thống kê có thể được dạy và thực hiện trong bất kỳ tổ chức hoặc ngành nào.

 

ThuyHanh

 

Leave a Reply