Mô hình SIPOC là gì?

SIPOC là gì?

SIPOC là viết tắc của Supplier-Input-Process-Output-Customer, là sơ đồ quy trình tổng quát. SIPOC được dùng để mô tả mối quan hệ giữa nhà cung cấp, đầu vào, quy trình, đầu ra và khách hàng ( gồm nội bộ và bên ngoài)

Vậy khi nào sử dụng SIPOC?

Để phát huy được vai trò của mình tốt nhất, SIPOC thường  được dùng ở bước Xác định (Define) của DMAIC. Tuy  nhiên, một số trường hợp, SIPOC có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, khi có nhu cầu hiểu rõ hơn về một quy trình hay sự khác nhau giữa nhiều quy trình.

Tại sao chúng ta lại sử dụng sơ đồ SIPOC?

Mục đích sử dụng sơ đồ SIPOC là:

  • Xác định ranh giới của dự án. SIPOC cung cấp một cách nhìn tổng quan về quy trình về cấu trúc và phạm vi áp dụng trong một hệ thống phức tạp.
  • Nhận diện nhà cung cấp ( Supplier) và khách hàng ( Customer)
  • Chọn lựa thành viên phù hợp cho dự án
  • Nhận biết đầu ra ( Output) và đầu vào (Input) của hệ thống
  • Đánh dấu các vấn đề tìm ẩn hay những hạn chế ( nhược điểm) của hệ thống.

Giúp chúng ta trả lời các câu hỏi thông dụng như:

  • Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của hệ thống là gì?
  • Bước nào là bước quan trọng?
  • Dữ liệu chính ở đầu vào và đầu ra của hệ thống là gì?
  • Hệ thống hướng đến nhóm khách hàng chính nào?
  • Ai là nhà cung cấp chính của hệ thống?

Phương pháp để xây dựng một sơ đồ SIPOC

Cách tốt nhất để xây dựng một SIPOC là tập hợp các thành viên trong nhóm lại. Đây là cách dễ dàng nhất để tăng tính cộng tác của team. Sau đó bạn và cả nhóm sẽ cực kì hạnh phúc với kết quả cuối cùng. Nhưng trước hết, chúng ta phải đảm bảo tất cả các thành viên phải hiểu về quy trình thì mới có thể hoàn thành tốt sơ đồ SIPOC từ 1-2h.

Đầu tiên, vẽ quy trình lên một tấm bảng lớn hay một tờ giấy trắng khổ to dán trên tường. Sau đó có thể dùng giấy note hiệu Post-it để ghi thông tin. Ngoài ra có thể dùng một số công cụ hỗ trợ khác để vẽ SIPOC nhanh hơn như: PowerPoint, Excel, Visio hay Minitab…

Quy trình để xấy dụng sơ đồ SIPOC gồm có 5 bước như sau:

Trong nó giống như thế này:

Lưu ý: Bước 1 là bước đầu tiên và bước 6 là bước cuối cùng. Tiếp đó, bước 2 sẽ được bổ sung thông tin bước chính của quy trình. Vì SIPOC là sơ đồ tổng quát nên số bước thực hiện trong quy trình không được nhiều hơn 7 bước bao gồm bước đầu tiên và bước cuối cùng.

Sau đây là một ví dụ cụ thể về SIPOC

Nguồn: Creating SIPOC Diagrams (https://Gembaacademy.com)

Han Vo

1 thought on “Mô hình SIPOC là gì?

Leave a Reply