[Nguyên tắc chất lượng số 3] Sự cam kết của mọi người

Các bạn đã qua hai nguyên tắc đầu tiên ở các bài trước, hãy cùng Vietquality khám phá nguyên tắc số 3 của hệ thống quản lý chất lượng, “ Có sự cam kết tham gia của cả tổ chức”, trước khi đi quá xa, nếu các bạn chưa biết về chất lượng, vui lòng tham khảo “ chất lượng là gì”, hoặc các bạn có thể đi nhanh “ tổng quan 7 nguyên tắc quản lý chất lượng

Cơ sở của việc gắn kết mọi người trong tổ chức cùng tham gia

Tất cả mọi thành viên trong tổ chức đều góp phần tạo ra thành công của tổ chức, chất lượng cũng vậy. Chất lượng không còn là việc của phòng chất lượng, mà nó trở thành tránh nhiệm của mọi thành viên trong tổ chức. Do đó điều quan trọng nhất là tổ chức phải đào tạo phát triển nhân viên của mình có đầy đủ năng lực, sau đó trao quyền cho họ được tham gia vào các hoạt động, tạo ra giá trị cho công ty. Từ đó nguồn lực trong tổ chức sẽ được tối ưu hóa, không có sự lãng phí, nhân viên sẽ thấy mình được tin tưởng và ra sức cố gắng. Nên việc tham gia của mọi thành viên trong tổ chức giúp cho tổ chức hoàn thành các mục tiêu đề ra một cách thuận lợi nhất.

Nói thêm về vắn hóa doanh nghiệp ở VN, khi đi audit các công ty, một điều mình dễ nhận thấy là chất lượng là các hoạt động mang tính đối phó với auditor. Các phòng ban đều không hào hứng gì với chất lượng, họ coi đây là một mớ giấy tờ, và làm cho có, làm cho xong. Kế đến sự thiếu tận tâm của các công ty tư vấn, ho cố đưa các chiêu trò để đạt chứng chỉ thôi, nên hãy nhìn lại bao nhiêu công ty ở Việt Nam có chứng nhận ISO, mà bao nhiêu trong số đó thật sự là tạo ra sản phẩm chất lượng, hay có một hệ thống quản trị chất lượng hiệu quả.

Các lợi ích chính

 • Nâng cao sự hiểu biết của toàn bộ nhân viên khi mà khuyến khích họ cùng tham gia vào các hoạt động về chất lượng của tổ chức, làm cho nhân viên cảm thấy hứng thú khi mà họ cùng tổ chức nỗ lực để đạt được mục tiêu chất lượng.
 • Làm cho các hoạt động khác cũng được phát triển theo, nhưng hoạt động cải tiến không ngừng, hoạt động giải quyết vấn đề.
 • Phát triển con người, bằng việc tham gia vào các dự án, trình độ và kinh nghiệm của họ được nâng cao đáng kể, phát triển các sáng kiến cá nhân, tinh thần sáng tạo.
 • Nâng cao sự hài lòng của mọi người.
 • Tăng cường tính hợp tác giữ các phòng ban, uy tín trong tổ chức.
 • Và cái chính là tổ chức sẽ thấy được sức mạnh của sự đoàn kết, khi tất cả các thành viên đều tham gia vào vì một mục tiêu chung.
Lợi ích
Lợi ích

Các hoạt động cần tập trung để lôi kéo mọi người tham gia

 • Tăng cường việc trao đổi với từng thành viên nhằm giúp họ hiểu được vai trò và tính chất quan trọng trong công việc của họ.
 • Khuyến khích sự hợp tác trong công ty.
 • Phải đảm bảo rằng mọi thành viên đều có điều kiện đóng góp và nhận được sự đánh giá đúng mực.
 • Phát triển nhân viên thành những người đáng tin cậy.
 • Khuyến khích tham gia các hoạt động cải tiến liên tục.
 • Đánh giá dựa trên năng lực cá nhân, tránh cào bằng.
 • Khuyên khích nâng cao và chia sẽ kiến thức.
 • Khuyến khích trao đổi một cách cởi mở, tập trung tấn công vấn đề, không tấn công cá nhân.
Hành động Vietquality
Hành động Vietquality

Tóm lại

Chúng ta lượt lại lịch sử một tí, lúc đầu nguyên tắc này là khuyến khích sự tham gia của mọi người trong đổ chức “Involvement of People” sau đó đổi lại thành là cam kết của mọi người- “Engagement of People”. Cho nên ở đây không có nghĩa là chỉ hứa tham gia mà còn phải là cam kết. Trong tổ chức những người có thực lực phải được trao quyền, tạo điều kiện để được tham gia vào công việc, tao ra giá trị cho tổ chức.

Tổng kết Vietquality
Tổng kết Vietquality

Cam kết có nghĩa là khi nhân viên được trao quyền, được coi trọng, họ hiểu rõ vai trò của họ, họ hiểu rõ sự kì vọng của tổ chức vào họ và họ phấn đấu, họ cam kết sẽ đạt được sự kì vọng đó. Và một khi họ dấn thân vào một dự án, họ cần phải tương tác với các phòng ban khác về số liệu về hành động, sẽ có những khó khăn mà họ cần phải vượt qua để đạt được kết quả, họ phải cần sự giúp đỡ, hỗ trợ. Họ cần phải đối thoại với đồng nghiệp, với cấp trên, với lạnh đạo. Từ đó gia tăng mối quan hệ, làm cho nhân viên muốn gắn bó với tổ chức hơn.

Mời các bạn tham khảo nguyên tắc chất lượng số 4 tại đây

Tuấn Huỳnh

Leave a Reply