So sánh hệ thống sản xuất Toyota với Lean

Nhiều người nói rằng Lean đơn giản là một dạng chung hơn của Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System -TPS) . Tuy nhiên có một số khác biệt cơ bản giữa cách thức Toyota sử dụng TPS và cách các tổ chức khác áp dụng Lean. Sự khác biệt đó sẽ được trình bày trong phần này.

Trước khi nói về những khác biệt giữa TPS và Lean. Mình sẽ đề cập đến một số điểm tương đồng giữa TPS và Lean. Như đều tập trung vào loại bỏ các lãng phí, các hoạt động không đem lại giá trị. Nguyên tắc thứ hai và thứ ba của TPS  tạo ra dòng chảy liên tục và  sử dụng hệ thống kéo (Just-in-Time, JIT) tương đương với nguyên tắc thứ ba và thứ tư của Lean.

Khác nhau giữa TPS và Lean

 

Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) Lean
Toyota rõ ràng là tập trung chính vào việc tìm kiếm lợi nhuận

Nhiều tổ chức đang thực hiện Lean dù không có cùng mục tiêu là lợi nhuận giống như Toyota hay tập trung vào các hoạt động cải tiến. Thay vào đó, là tập trung vào các mục tiêu khác nhau như sự hài lòng của khách hàng và an toàn cho bệnh nhân.
Toyota đã có một thời gian dài để phát triển TPS. Và mọi người được làm việc trong hệ thống này phải thông qua đào tạo nghiêm ngặt, sống và làm việc theo các nguyên tắc. Nhiều tổ chức bắt đầu áp dụng Lean trong khi nền văn hóa không có lợi cho việc sẽ thực hiện thành công và phải sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau . Trọng tâm cũng thường ngắn hạn hơn rất nhiều so với Toyota.
Các công cụ có sẵn để giúp mọi người đưa ra quyết định tốt và sáng suốt hơn. Thông thường việc giới thiệu công cụ được xem là nền tảng của Lean.
Tại Toyota, mọi người luôn có trách nhiệm cải tiến Vấn đề đối với các tổ chức thực hiện Lean  là họ bắt đầu chỉ có một vài người có các kỹ năng cần thiết. Nên nó thường được giao cho một nhóm ảnh hưởng mạnh mẽ để dẫn dắt các thay đổi. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn để thực hiện Lean  là thực hành ‘hàng ngày bởi mọi người” (everyday by everyone).

 

So với đa số các tổ chức, Lean dễ hiểu hơn so với TPS đã được xây dựng trong một khoảng thời gian dài. TPS có một sự thống nhất trong hệ thống và kết cấu chặt chẽ. Nếu thiếu một trong những khía cạnh của TPS thì nó sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Trong khi đó Lean được áp dụng dễ dàng hơn cho các tổ chức đang bước đầu đặt ra các quy trình, cải thiện tổ chức và nền văn hóa.

 

ThuHuong   

 

Leave a Reply