Tại sao nên áp dụng Lean(Lean Production)?

Bất cứ một tổ chức nào được thành lập thì mục tiêu chính của họ cũng là lợi nhuận (trừ một vài tổ chức bảo trợ, tình nguyện,…). Và Lean sẽ giúp các tổ chức loại bỏ lãng phí, nâng cao chất lượng với giá cả phải chăng, từ đó mang lại sự hài lòng cho khách hàng và lợi nhuận cho tổ chức. Tuy nhiên Lean không chỉ loại bỏ lãng phí, đem lại lợi nhuận mà còn giúp thay đổi nhận thức của con người, mà con người là  tảng  của tổ chức.

Lợi nhuận (Profit)

Trước đây các công ty có thể đặt giá cả theo công thức sau:

Chi phí + tỉ suất lợi nhuận = Giá (sản phẩm, dịch vụ)

Bộ phận kế toán sẽ xác định chi phí dựa trên các nguyên tắc tính toán chi phí và tỷ suất lợi nhuận điển hình của ngành.

Điều này không còn đúng nữa. Công thức tính lợi nhuận hiện nay:

Giá (Cố định) – Chi phí = Lợi nhuận

Trong hầu hết các ngành công nghiệp, giá là cố định (hoặc thấp hơn). Khách hàng bây giờ quan trọng hơn bao giờ hết. Họ có vô số lựa chọn và đòi hỏi về sản phẩm hoặc dịch vụ như chất lượng tuyệt vời với giá cả hợp lý.

Vì vậy, cách duy nhất để cải thiện lợi nhuận là giảm chi phí. Và việc giảm chi phí không đơn giản, nó là một thách thức lớn. Công ty của bạn có thể liên tục cải thiện chất lượng và mở rộng sự lựa chọn của khách hàng, trong khi chi phí lại giảm không? Nhưng chúng ta phải giảm chi phí mà không cần cắt giảm nhân viên, ngân sách một cách một cách quá mức không hợp lý và làm suy yếu công ty trong thời gian dài.

Và việc ứng dụng Lean là rất hữu ích. Lean giúp loại bỏ các lãng phí, rút ngắn được thời gian, giảm chi phí  sản xuất nhưng vẫn đạt được chất lượng tốt nhất. Tức vẫn đem lại sự hài lòng của khách hàng và cả lợi nhuận cao.

Cách tư duy (Thinking Way)

Mọi thứ đều có thể được dạy nhưng làm sao chúng ta có thể đào sâu suy nghĩ ? Thông qua sự tự nhận thức và thực hành.

Lean không chỉ đem lại lợi nhuận mà còn giúp thay đổi nhận thức của con người. Trong tổ chức Lean nhân viên sẽ được đào tạo, có nhiều kiến thức và hiểu biết hơn, cũng như nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình.  Như trong việc cải tiến, không còn suy nghĩ chỉ có những cải tiến lớn, mà tất cả mọi người đều có thể cải tiến kể cả những gì nhỏ nhất, mỗi cải tiến dù nhỏ cũng góp phần tạo ra một sự thay đổi đáng kể để tạo ra những giá trị tốt hơn. Không còn suy nghĩ trách nhiệm của tôi (nhân viên vận hành) là vận hành thiết bị và trách nhiệm của anh là sửa chữa (nhân viên bảo trì), mà là cả anh và tôi phải cùng nhau chịu trách nhiệm cho thiết bị, cho nhà máy và tương lai của chúng ta. Hay thay vì suy nghĩ làm càng nhiều càng tốt, thì với Lean chỉ làm những gì khách hàng đã yêu cầu.

Mặc dù Lean có  thể thay đổi nhận thức nhưng muốn thực hiện thành công thì  vai  trò của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Tự mỗi người phải nhận thức được lãng phí, chủ động cải tiến, hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình. Lean giúp chúng ta thay đổi nhận thức, nhưng muốn ứng dụng Lean thành công thì chúng ta phải tự mình thay đổi.

 

ThuHuong

Leave a Reply