Công cụ


 1. Infographic: 32 Công cụ Lean hữu ích trong sản xuất
 2. Phương pháp 5S
 3. 5S thực chiến – Đơn giản và trực quan nhất
 4. 5S – Công cụ loại bỏ “sai lệch” và tạo sự cân bằng trong công việc
 5. Quy tắc ABC trong quản lý tồn kho- Công cụ lean hữu ích
 6. Hệ thống ANDON – Công cụ lean hữu ích
 7. Phân tích “Thắt nút cổ chai” – Công cụ lean hữu ích
 8. Cellular Manufacturing – Sản Xuất Theo Công Đoạn [Lean Tool]
 9. GEMBA – Công cụ Lean hữu ích
 10. Phương pháp 5 Why
 11. Just In Time – Công cụ Lean hữu ích
 12. Kaizen là gì ? Tìm hiểu những lợi ích từ việc áp dụng Kaizen?
 13. Thất bại là hạt giống của Kaizen
 14. Toyota thất bại học, Hạt giống của Kaizen
 15. Kaizen trong công việc – chìa khóa giải thoát nhàm chán
 16. Kanban
 17. Ứng dụng Kanban trong công việc hàng ngày
 18. Chu trình PDCA
 19. Poka Yoke – Công cụ Lean hữu ích
 20. Nguyên nhân gốc rễ là gì?
 21. Sơ lược về kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ
 22. [Phân tích nguyên nhân gốc rễ] Bước 1: Xác định vấn đề
 23. [Phân tích nguyên nhân gốc rễ] Bước 2: Tìm các nguyên nhân khả thi
 24. [Phân tích nguyên nhân gốc rễ] Bước 3: Tìm nguyên nhân gốc rễ
 25. [Phân tích nguyên nhân gốc rễ] Bước 4: Tìm giải pháp
 26. [Phân tích nguyên nhân gốc rễ] Bước 5: Thực hiện giải pháp
 27. [Phân tích nguyên nhân gốc rễ] Bước 6: Đo lường và đánh giá
 28. SMED (Chuyển đổi nhanh) – Công cụ lean hữu ích
 29. Thiết lập mục tiêu SMART – công cụ lean hữu ích
 30. Sơ đồ Value Stream Map
 31. Gantt chart – Công cụ quản lý dự án hữu ích và chuyên nghiệp
 32. Brainstorming hiệu quả (Phần 1/2)
 33. Brainstorming hiệu quả (Phần 2/2)
 34. Voice of the Customer (VOC)
 35. Mô hình Kano là gì? Môt công cụ hay cho VOC
 36. Biểu đồ Pareto
 37. FMEA là gì? – Phân tích sai hỏng và tác động của nó
 38. FMEA – Lịch sử, ưu điểm và nhược điểm
 39. FMEA – Đừng để mất bò mới lo làm chuồng
 40. 5 bước để thực hiện FMEA – Tổng quát và cơ bản
 41. Biểu đồ tương đồng – Affinity diagrams