[VIDEO] CONTROL PLAN

???CONTROL PLAN – KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT LÀ GÌ?

?Nhiều tổ chức có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cải tiến và giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên phần lớn vẫn còn nhiều doanh nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nhân viên là chính. Một ngày nhân sự có sự thay đổi, vấn đề lại tái diễn lần nữa. Nhân sự rời khỏi mang theo kinh nghiệm của họ, người mới lại đi tìm cách giải quyết cho vấn đề đã cũ. Và vòng tròn này tiếp tục lặp đi lặp lại.

??Lúc này Control Plan chính là “vaccine” đúng nghĩa. Control Plan hay còn được biết đến với cái tên Kế hoạch kiểm soát là tài liệu mô tả các hành động nhằm đảm bảo quá trình đạt được đầu ra như dự kiến.

❓Vậy làm sao để phát triển một bản Kế hoạch kiểm soát hoàn chỉnh? Mời bạn cùng xem video dưới đây!? ______________

 

Made by: Nguyễn Trần Thành

#Controlplan #Kế_hoạch_kiểm_soát #VietQuality

Leave a Reply