[VIDEO] MÔ HÌNH COPIS

👂~ what sound does the letter make?

👄~ C said cơ cơ cờ cờ cớ cơ

cơ cờ cớ cờ cờ CUSTOMER.

✅✅Mô hình COPIS là góc nhìn mới của SIPOC, nhắc nhở doanh nghiệp phải tập trung vào chữ “C”. Vì nguyên tắc doanh nghiệp muốn tồn tại đều phải nhớ: “Bán cái khách hàng cần chứ không phải bán cái mà mình có”.

💁‍♀️Song, tùy vào từng trường hợp, mỗi mô hình lại giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề khác nhau, phù hợp trong từng cách tiếp cận vấn đề.

🤔Vậy thì doanh nghiệp của bạn đang áp dụng mô hình SIPOC hay COPIS?

 

🔰Made by Duy Minh

#VietQuality #COPIS

Leave a Reply