[VIDEO] MÔ HÌNH COPIS

?~ what sound does the letter make?

?~ C said cơ cơ cờ cờ cớ cơ

cơ cờ cớ cờ cờ CUSTOMER.

✅✅Mô hình COPIS là góc nhìn mới của SIPOC, nhắc nhở doanh nghiệp phải tập trung vào chữ “C”. Vì nguyên tắc doanh nghiệp muốn tồn tại đều phải nhớ: “Bán cái khách hàng cần chứ không phải bán cái mà mình có”.

?‍♀️Song, tùy vào từng trường hợp, mỗi mô hình lại giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề khác nhau, phù hợp trong từng cách tiếp cận vấn đề.

?Vậy thì doanh nghiệp của bạn đang áp dụng mô hình SIPOC hay COPIS?

 

?Made by Duy Minh

#VietQuality #COPIS

Leave a Reply