[VIDEO] SIX SIGMA – KHÁI NIỆM VÀ LỢI ÍCH

?Chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục video trên Vietquality!!!
Một chuyên mục nhằm truyền tải những kiến thức về Chất lượng cũng như Sản xuất một cách trực quan và sinh động hơn.
Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến dựa trên thống kê, mà tập trung chủ yếu vào việc tìm ra và triệt tiêu các nguồn dao động trong quy trình. Thành công của Six Sigma một phần là nhờ tuần theo quy trình DMAIC: Define-Measure-Analysic-Improve- Control.
Video này mình sẽ giới thiệu về 6 Sigma và những lợi ích mà hệ phương pháp này mang lại cho Doanh nghiệp.

 

Uyên Huỳnh

Leave a Reply