[VIDEO] Sơ đồ SIPOC

VIETQUALITY GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN SƠ ĐỒ SIPOC (SIPOC DIAGRAM). Khi làm việc gì đều bạn cần làm đầu tiên là liệt kê những công việc nhỏ và các thứ liên quan đến nhưng để công việc tối ưu nhất và chuyên nghiệp thì không phải là chuyện dễ dàng. Ngày nay, tính chuyên nghiệp trong công việc lại luôn được đề cao để có thể đạt được những điều như này người ta tìm đến với sơ đồ SIPOC. SIPOC là viết tắc của Supplier-Input-Process-Output-Customer là sơ đồ quy trình tổng quát. SIPOC được dùng để mô tả mối quan hệ giữa nhà cung cấp, đầu vào, quy trình, đầu ra và khách hàng (gồm nội bộ và bên ngoài). Để phát huy được vai trò của mình tốt nhất, nó thường được sử dụng ở bước xác định (Define) của DMAIC. Để hiểu rõ hơn về Ý nghĩa của SIPOC là gì? Tại sao chúng ta lại sử dụng sơ đồ SIPOC? Phương pháp để xây dựng một sơ đồ SIPOC? Mời bạn tham khảo video dưới nhé!

Video: Bảo Trâm

Audio: Bảo Trâm

Content: Kim Huệ

, ,

Leave a Reply