[Video] Standardized Work (Chuẩn Hóa Công Việc)

📣 Chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục video trên sóng Vietquality!!!
Một chuyên mục nhằm truyền tải những kiến thức về Chất lượng cũng như Sản xuất một cách trực quan và sinh động hơn.

Lean Manufacturing (hay còn gọi là sản xuất tinh gọn) có rất nhiều công cụ hỗ trợ để loại bỏ những lãng phí, nâng cao chất lượng và năng suất trong quá trình sản xuất. Trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn khái niệm cơ bản và lợi ích về Standardized Work (chuẩn hóa công việc), một trong những công cụ quan trọng của Lean.

Uyên Huỳnh

,

Leave a Reply