[VIDEO] TỔNG QUAN VỀ ISO

?Chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục video trên Vietquality!!!
Một chuyên mục nhằm truyền tải những kiến thức về Chất lượng cũng như Sản xuất một cách trực quan và sinh động hơn.

?Video này giới thiệu tổng quan về ISO, lý do ISO ra đời và những lợi ích mà tiêu chuẩn này mang lại trong cuộc sống của chúng ta.?

Uyên Huỳnh

Leave a Reply