[VIDEO] TPM – Total Productive Maintenance

?TPM – Total Productive Maintenance, tạm gọi là bảo trì hay duy trì năng suất toàn diện. Là một khối nền móng của Lean Manufacturing. Ngoài ra, TPM còn là phương pháp mang lại lợi ích rất lớn mà hầu hết các doanh nghiệp sản xuất không thể từ chối thực hiện.
? Vậy vì sao cần áp dụng TPM❓
? Làm sao để thực hiện TPM hiệu quả❓
?Để hiểu thêm về TPM, mời các bạn cùng xem video dưới đây nhé!! ?

?Video: Đào Diễm Trinh

#TPM #VietQuality

Leave a Reply