[INFOGRAPHIC] Doanh Nghiệp Lean Và Doanh Nghiệp Thường

Lean từ lâu đã trở thành một thuật ngữ rất nổi tiếng trên thế giới. được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, trong các doanh nghiệp khác nhau.
Hãy cùng nhau phân biệt xem thế nào là một doanh nghiệp Lean so với doanh nghiệp thông thường nhé!
Uyên Huỳnh

,

Leave a Reply