[INFOGRAPHIC] Hệ Thống Đai Màu 6sigma

Hệ thống cấp bậc nhân viên Six Sigma chia từng cấp bậc của sơ đồ tổ chức thành những “đai” màu tương tự như môn võ Judo.
Các cấu trúc tổ chức theo hệ thống “đai” này đảm bảo rằng Six Sigma sẽ được áp dụng một cách đồng đều, mỗi thành viên của tổ chức sẽ biết rõ vai trò của mình là gì để vận hành hệ thống một cách tối ưu.
Uyên Huỳnh

Leave a Reply