[INFOGRAPHIC] 8 Wastes – 8 Loại Lãng Phí

Theo cách đơn giản thì lãng phí là tất cả những gì “không đem lại giá trị”. Bất kỳ hoạt động, vật liệu, quy trình hay tính năng nào không tạo thêm giá trị theo quan điểm của khách hàng đều được xem là dư thừa, lãng phí, nên được ghi nhận và loại bỏ.

Trong thực tế, các hoạt động thực sự tạo ra giá trị cho khách hàng chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ quá trình làm việc. Đây là lý do tại sao các tổ chức nên tập trung vào việc giảm các lãng phí càng nhiều càng tốt. Bằng cách này, các tổ chức có thể giảm được thời gian, chi phí sản xuất mà vẫn nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm.

Trong Infographic này, mình xin trình bày 8 loại lãng phí điển hình trong doanh nghiệp. Và một cách để nhớ đó chính là 8 chữ cái đầu: DOWNTIME

Uyên Huỳnh

,

Leave a Reply