Các yếu tố của hệ thống chất lượng – P2/2


Tiếp tục bài viết về 14 yếu tố của hệ thống chất lượng, bài này sẽ gửi đến bạn đọc 11 yếu tố còn lại nhé.

Chất lượng quá trình

Yếu tố này quy định những yêu cầu của sự vận hành dưới các điều kiện được kiểm soát. Các hoạt động của từng quá trình được thể hiện rõ ràng, cụ thể dưới dạng hướng dẫn công việc (work instruction). Hiệu quả công việc sẽ được đo đạt, tính toán năng lực thực hiện (capability) và xác định nhu cầu cải tiến.

Kiểm soát các quá trình

Có thể nói đây là một yếu tố chủ chốt để đạt được sự phù hợp với yêu cầu thiết kế. Mức độ kiểm soát và kỹ thuật kiểm soát sẽ tùy thuộc vào đặc tính chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ. Việc kiểm soát nên mở rộng trên vật liệu và nhà cung cấp vật liệu và cả các điều kiện môi trường. Cần xác định đúng nguyên vật liệu từ lúc đặt hàng đến khi nhận hàng và lắp đặt vào sản phẩm.

Xác minh sản phẩm

Yếu tố này chỉ ra các điểm cần thực hiện test và kiểm tra trong quy trình cho mục đích xác minh sự phù hợp. Bao gồm việc xác minh từ khâu nguyên vật liệu và bán thành phẩm ở các giai đoạn khác nhau của quy trình. Nhằm ngăn ngừa chi phí không cần thiết do sự không phù hợp. Xác minh thành phẩm được thực hiện để ngăn chặn việc vận chuyển các đơn vị không phù hợp (hàng lỗi) tới khách hàng.

Kiểm soát việc đo lường, kiểm tra và thiết bị kiểm tra

Tất cả các hệ thống đo lường được sử dụng trong việc phát triển, sản xuất và lắp đặt sản phẩm nên được kiểm soát. Các thủ tục tài liệu nên được thiết lập để duy trì quá trình đo lường dưới sự kiểm soát thống kê. Quy trình này bao gồm hiệu chuẩn ban đầu theo tiêu chuẩn tham chiếu cũng như thu hồi định kỳ để điều chỉnh và hiệu chuẩn lại.

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Bao gồm việc thiết lập và duy trì các thủ tục, tài liệu đối ứng với các đơn vị không phù hợp. Các thủ tục này bao gồm các bước để xác định, phân biệt và xem xét sự không phù hợp. Mục tiêu là để tránh việc tiếp tục thực hiện hoặc sử dụng các đơn vị như vậy, dẫn đến hậu quả là sự không hài lòng của khách hàng bên ngoài và cả khách hàng nội bộ.

Hành động khắc phục

Một hệ thống chất lượng cần xác định trách nhiệm và quyền hạn để đưa ra các hành động khắc phục. Những hành động này nên được lên kế hoạch sau khi xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Các hành động để loại bỏ những nguyên nhân này có thể liên quan đến nhiều chức năng như thiết kế, mua, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Mục tiêu nên là để ngăn chặn sự tái phát của những nguyên nhân này và cải thiện chất lượng. Hành động khắc phục là cần thiết để theo dõi hiệu quả của các hành động để đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng được đáp ứng.

Hoạt động hậu sản xuất

Bao gồm ở đây là các thủ tục cho các hoạt động lưu trữ, giao hàng và lắp đặt sản phẩm. Những hoạt động này sẽ ngăn chặn sự suy giảm chất lượng sản phẩm, hay cài đặt không đúng cách. Ngoài ra, hệ thống chất lượng cần hỗ trợ và ưu tiên việc phản hồi thông tin liên quan đến sự hài lòng của khách hàng để bắt đầu các hành động khắc phục kịp thời.

Hồ sơ chất lượng

Đây là những hồ sơ chỉ ra kết quả thực hiện và cung cấp các phương tiện để đánh giá hiệu quả của các hoạt động. Tổ chức phải thiết lập và duy trì các thủ tục tài liệu để nhận dạng, thu thập, lưu trữ, truy xuất và xử lý hồ sơ. Phân tích các hồ sơ chất lượng có thể giúp xác định xu hướng trong hiệu suất chất lượng cũng như sự cần thiết của các hành động khắc phục. Ngoài ra, hồ sơ còn giúp chỉ ra những chỗ cần được sửa đổi trong quy trình hoặc hướng dẫn công việc.

Nhân sự

Đào tạo, thẩm định và tạo động lực là những yếu tố chính trong việc phát triển nguồn nhân lực của một tổ chức. Nhấn mạnh nhận thức về chất lượng trong họ. Các thủ tục tài liệu để xác định và cung cấp các chương trình đào tạo ở tất cả các cấp nên được thiết lập và duy trì. Cần có hoạt động đánh giá định kỳ các kỹ năng và năng lực nhân sự. Công nhận hiệu suất công việc và sử dụng các chương trình tạo động lực là cách thức quản lý có thể hỗ trợ các nỗ lực cải tiến chất lượng.

An toàn sản phẩm

Cần có các thủ tục để xác định các khía cạnh an toàn của sản phẩm và quy trình. Những khía cạnh này được xác định và xem xét tốt nhất trong giai đoạn thiết kế sản phẩm. Các quy trình này có thể bao gồm ghi lại nguyên mẫu thử nghiệm và đánh giá thiết kế sản phẩm để đảm bảo an toàn. Cung cấp các hướng dẫn vận hành đầy đủ với các cảnh báo cho mối nguy đã biết và phát triển các kế hoạch dự phòng để thu hồi sản phẩm.

Sử dụng các phương pháp thống kê

Yếu tố này của hệ thống chất lượng liên quan đến các kỹ thuật phân tích được sử dụng để đo lường, kiểm soát và cải thiện chất lượng trong suốt vòng đời sản phẩm. Chúng bao gồm thiết kế các thử nghiệm, biểu đồ kiểm soát và kiểm tra lấy mẫu…

 

Ai Le

 

Leave a Reply