Infographic: 32 Công cụ Lean hữu ích trong sản xuất

Các công cụ lean hữu ích.

Lean Manufacturing là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm liên tục loại bỏ tất cả những lãng phí trong quá tình sản xuất.

Phía dưới là tổng hợp 32 công cụ Lean sử dụng phổ biến trong sản xuất từ Andon, Jidoka cho đến Just-In-Time.


Nguồn: Vilas.edu.vn

3 thoughts on “Infographic: 32 Công cụ Lean hữu ích trong sản xuất

Leave a Reply