[VIDEO] NGUYÊN TẮC SỰ LÃNH ĐẠO

??Việc quản lý và duy trì hệ thống chất lượng hiệu quả phần lớn phải dựa vào lãnh đạo. Chính vì thế sự lãnh đạo có vai trò rất quan trọng trong tổ chức. Như nhà diễn giả, nhà văn Brian Tracy nói: “Thước đo giá trị thực sự của bất cứ người lãnh đạo và quản lý kinh doanh nào là hiệu quả.”
✅Để có được tính hiệu quả cần phải đảm bảo những nguyên tắc chung nhất do ISO 9001 quy định. Và một trong nguyên tắc về quản lý chất lượng đó là Nguyên tắc: Lãnh đạo trong tổ chức.
Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên tắc này, mời anh chị và các bạn cùng xem video dưới đây nhé!?

?Video: Phạm Đức Trung
#VietQuality #Nguyentacsulanhdao

Leave a Reply