[8D] D3- Các hành động tạm thời ” huyền thoại”

Các bạn đã xem qua hành động tạm thời là gì? tiếp theo là các hành động tạm thời ” huyền thoại”. Mà rất hay xuất hiện trong quá trình làm 8D. Trước khi đi quá xa, nếu các bạn chưa biết gì về hành động tạm thời thì mời các bạn thảm khảo tại đây.

[8D] Các hành động “huyền thoại” trong bước này

 • 100% sorting: Lựa hàng 100%, có nhiều công ty họ lựa 200%, 300%, thậm chí 400%. Mình đã từng chứng kiến lựa 400%, ôi kinh.
 • Ngừng sản xuất từ các loại dao động mà nhóm nghi ngờ, ví dụ có 4 máy, chỉ có một máy bị hư thì ngừng máy này, để tìm nguyên nhân. Hoặc có nhiều Lô nguyên vật liệu, mà một lô bị. Thì ngừng lô này, rồi đổi lô khác vào chạy.
 • Kiểm tra tất cả các hàng hóa trong kho, hàng xuất đi…để đưa nó vào kho kiểm soát đặc biệt(quarantine)
 • Tăng tầng suất kiểm mẫu, tăng tầng suất thay khuôn…
 • Báo cho khách hàng biết về những lô hàng liên quan, để tạm thời không bán hàng.
 • Báo cho nhà cung cấp những lô liên quan để họ làm hành động tạm thời nếu vấn đề liên quan đến nhà cung cấp.

[8D] Các hành động bị nhầm là hành động tạm thời.

 • Tạo NC, tôi rất hay thấy trong các hành động tạm thời là tạo NC, ôi, cái này là quy trình bắt buộc và nó không liên quan trực tiếp đến việc cô lập lỗi và giảm thiểu thiệt hại hết. Nó không phải là hành động tạm thời trong 8D.
 • Tạo cuộc họp thông báo tình hình.

Nói chung là rất nhiều, tuy nhiên các bạn lưu ý một điểm này thôi là né được sai lầm ngay. “ hành động này phải trực tiếp nhằm loại trừ, giới hạn, giảm thiệt hại của vấn đề, và nó chỉ tập trung vào defect( hàng lỗi) thôi”.

[8D] Một quy trình ngăn chặn tạm thời phổ biến.

Đây là một quy trình mà vietquality thấy là phổ biến, tùy từng công ty các bạn có thể thêm hoặc bớt nha.

 1. Quyết định cần phải tiến hành, hành động tạm thời
 2. Đưa ra tiêu chuẩn rõ ràng, cần làm gì, cần đạt được gì?
 3. Lựa chọn hành động phù hợp nhất
 4. Đặt câu hỏi, kiểm tra, liệu khách hàng có được bảo vệ sau khi tiến hành, hành động này. Nếu có đi tiếp, nếu vẫn chưa an tâm. Quay lại bước 3, tìm hành động khác.
 5. Liệu hành động này có an toàn, mà không gây ra vấn đề khác. Nếu câu trả lời là có thì đi tiếp bước 6. Nếu câu trả lời là không thì quay lại bước 3 để kiếm hành động khác.
 6. Tiến thành thôi, lưu ý phải lên kế hoạch làm khi nào, ai làm, ai thu thập dữ liệu. Ai xử lý dữ liệu.
 7. Kiểm tra dữ liệu, xem tất cả defect có được loại trừ, khách hàng có được bảo vệ. Nếu có đi tiếp, nếu không quay trở về bước 3.
 8. Tiếp tục tiến hành cho đến khi hành động khắc phục được thực thi
 9. Khi hành động khắc phục được thực thi, hiệu quả được chứng minh thì ta bắt đầu ngừng hành động tạm thời.

Đến đây là hoàn thành quy trình hành động tạm thời, hay còn gọi là mua thời gian. Hành động này khá là quan trọng mà nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự thỏa mãn của khách hàng. Tôi chứng kiến rất nhiều lần. Thông báo cho nhà cung cấp lỗi, thế mà đợt hàng sắp tới bị lỗi tiếp. Trong lòng bực bội vô cùng. Mời các bạn tham khảo các bài viết khác về phương pháp 8D tại đây.

Tuan Huynh

Leave a Reply