Mô hình 4Ps của phương thức Toyota

Toyota tin tưởng vào sự phát triển của mọi người. Họ có câu nói rất hay “chúng tôi không chỉ phát triển ô tô, chúng tôi phát triển con người”. 4Ps là những nguyên lý áp dụng cho tất cả các lãnh đạo ở các cấp bậc khác nhau trong tổ chức. 4Ps bao gồm: triết lý (philosophy), quá trình (process), con người và đối tác (people and partners) và cuối cùng là giải quyết vấn đề (problem solving).

Triết lý (Philosophy)

Các nhà lãnh đạo của Toyota coi công ty là phương tiện để tăng thêm giá trị cho khách hàng, xã hội và cộng đồng. Không phải lúc nào cũng cung cấp một sản phẩm hoàn hảo hoặc giảm chi phí hoặc tránh lãng phí. Mà còn về con người, sự khiêm tốn, sự đồng cảm, xây dựng kết nối. Và tất cả những yếu tố này đã được tích hợp vào văn hóa Toyota ngay từ đầu.

Dưới đây là 2 cam kết chính cần được thức hiện bởi các nhà lãnh đạo:

 • Cam kết tạo ra hiệu suất và tăng trưởng thành công cho tổ chức
 • Cam kết đóng góp lâu dài cho xã hội.

Quá trình (Process)

Các nhà lãnh đạo của Toyota nhận thấy rằng khi họ tuân thủ đúng quy trình, họ sẽ nhận được đúng kết quả.

Có 4 cam kết hỗ trợ lẫn nhau cần có của các nhà lãnh đạo, đó là:

 • Cam kết sử dụng các phương pháp Lean để loại bỏ lãng phí.
 • Cam kết thực hiện theo sơ đồ luồng giá trị (value stream).
 • Cam kết phát triển và cải tiến các quy trình.
 • Cam kết sử dụng công nghệ đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

Con người và đối tác (People and partners)

Bao gồm 2 cam kết là:

 • Cam kết phát triển các lãnh đạo sống với triết lý. Tại Toyota, họ không quan tâm đến việc tìm kiếm những tài năng tốt nhất bên ngoài mà tập trung vào phát triển con người bên trong nội bộ tổ chức để họ trở thành những nhà lãnh đạo giỏi nhất.
 • Cam kết cho sự phát triển của mọi người và đối tác. Đối với các đối tác, Toyota coi họ là một phần của tổ chức, nỗ lực hết mình để xây dựng và cùng nhau phát triển.

Giải quyết vấn đề (Problem solving)

Để giải quyết mọi vấn đề, nhà lãnh đạo phải đi đến địa điểm thực tế (nơi xảy ra sự cố) để quan sát, kiểm chứng mọi thứ. Từ đó, có một cái nhìn tốt hơn cho việc giải quyết vấn đề.

Cam kết trong giải quyết vấn đề  là:

 • Cam kết xây dựng một tổ chức học tập liên tục qua Kaizen và Hansei.
 • Cam kết hiểu chi tiết về các quy trình
 • Cam kết thực hiện xem xét kỹ lưỡng trong việc đưa ra quyết định.

Thành công của Toyata không chỉ dựa trên kỹ thuật sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing). Mà còn xuất phát từ triết lý kinh doanh sâu sắc, luôn muốn mang lại lợi ích cho xã hội hơn là kiếm tiền thuần túy. Căn bản là dựa trên khả năng nuôi dưỡng con người, phát triển trình độ quản lý, văn hóa doanh nghiệp, hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng, duy trì học tập và cải tiến liên tục có tổ chức

 

ThuHuong

Leave a Reply