Sơ đồ Value Stream Map

Value Stream là gì?

Value stream hay còn gọi là dòng giá trị, là tập hợp tất cả các bước mang lại giá trị thực sự và những bước không đem lại giá trị gì của một sản phẩm hay một loại hình dịch vụ.

Sơ đồ Value Stream Map (VSM) là gì?

Là một công cụ trực quan giúp chúng ta ghi lại tất cả các hoạt động thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Thông qua quá trình quan sát trực tiếp, nó giúp chúng ta nhìn thấy được những gì đang thực sự xảy ra.VMS không phải là một hoạt động trong văn phòng hoặc phòng hội thảo mà là một hoạt động thị phạm thực tế.Những hoạt động càng gần quy trình thực tế càng tốt, để có thể quan sát trạng thái hiện tại của quy trình và thu thập dữ liệu.

VSM hình thành sơ đồ tổng thể từ nguyên vật liệu và thông tin trong toàn bộ các quá trình. Mục đích giúp người quản lý quy trình hoặc bộ phận riêng lẻ dễ dàng quan sát. Nó không phải là một tài liệu, mà sau khi ban hành thì cất vào ngăn kéo mà là một tài liệu sống, có nghĩa là các nhóm sẽ liên tục thêm thông tin vào và cập nhật nó mỗi khi các quy trình được cải thiện

Vậy sự khác nhau giữa Value stream Map và những sơ đồ truyền thống bình thường ( Flow-chart) là gì?

Mặt dù trên lý thuyết chúng có những nét tương đồng nhưng cơ bản giữa chúng có một số khác biệt nhất định.

VSM tập trung vào luồng vật chất  và luồng thông tin. Trong khi đó, sơ đồ bình thường chỉ tập trung những hoạt động của luồng vật chất mà hoàn toàn bỏ đi những thông tin cực kì quan trọng ( những thông tin này sẽ được làm rõ ở những phần tiếp theo)

Tại sao cần sử dụng Value Stream Map?

Đầu tiên, VSM giúp chúng ta hình dung cả quá trình tổng thể chứ không chỉ là một quy trình đơn lẻ. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về cách mọi thứ thực sự hoạt động từ nhiều góc độ trong đó có góc nhìn của khách hàng. Đấy không chỉ là một khách hàng trực tiếp trả tiền chúng ta cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, mà còn các khách hàng nội bộ, họ là những người chịu ảnh hưởng bởi những hoạt động của chúng ta.

Cụ thể VSM cũng giúp chúng ta nhận ra những lãng phí ( 8 wastes) trong quy trình. Với những công đoạn thực sự mang lại giá trị, thì sẽ tập trung nguồn lực để làm sao cho hiệu quả nhất. Ngược lại với những công đoạn lãng phí thì cần được loại bỏ khỏi dòng sản xuất (hoặc nếu không loại bỏ được nó thì chúng ta cần làm giảm tốn kém nguồn lực nhất có thể).
Bên cạnh, VSM giúp chúng ta quan sát các liên kết giữa luồng vật chất và luồng thông tin, mang lại sự liên kết cho tổ chức. Ngoài ra nó còn cung cấp một kế hoạch chi tiết cho việc thực hiện những cải tiến, dựa trên những dữ liệu xác thực rõ ràng thay vì chỉ dựa theo những cảm xúc hoặc linh cảm.

Do đó, chúng ta sẽ bắt đầu tập trung vào quá trình thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm như trước đây. Từ đó dựa vào sơ đồ này, chúng ta có thể phân công quyền cho từng người và tiến hành cải tiến liên tục ( Kaizen).

Vậy bằng cách nào để vẽ được một Value Stream Map, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài tiếp theo.

  

Han Vo

Leave a Reply