[VIDEO] PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

?? CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SẼ TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT. TỔ CHỨC CỦA BẠN CẦN LÀM GÌ ĐỂ MINH CHỨNG VỚI KHÁCH HÀNG RẰNG SẢN PHẨM CỦA MÌNH LÀ TỐT NHẤT ?

✅ VIETQUALITY GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM (PRODUCT AUDIT).

?? Đây là một trong những phương pháp lâu đời nhất, như một lời tuyên bố về chất lượng của sản phẩm trước khi giao đến tay khách hàng. Nó đánh giá hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng thông qua việc kiểm tra một số lượng nhỏ sản phẩm và xác minh sản phẩm có tuân thủ các thông số kỹ thuật hay các thoả thuận đặc biệt với khách hàng/nhà cung cấp hay không.
?‍ Khách hàng luôn khao khát được nhiều hơn những gì họ bỏ ra, sự mong đợi của họ không còn thể hiện chỉ qua các thông số kỹ thuật, mà còn yêu cầu tổ chức phải xác định các đặc tính cụ thể và triển khai chúng vào trong sản phẩm. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phương pháp để đánh giá, giá trị thực của sản phẩm sẽ đến từ những gì bạn làm với nó !!

?Content: Minh Đức 
?Video: Tran Kim Quy
?Audio: Tran Kim Quy

Leave a Reply