Chi Phí chất lượng kém (CoPQ) và chi phí chất lượng (CoQ)

Chi phí chất lượng (CoQ) là chi phí liên quan đến việc duy trì chất lượng tốt trong toàn bộ tổ chức hoặc quá trình. Còn chi phí chất lượng kém (CoPQ) được định nghĩa là chi phí liên quan đến lỗi được tạo ra bởi một quá trình. Trong phần này, chúng ta sẽ nói về cả hai loại chi phí và cách chúng liên quan đến Six Sigma.

1. Chi phí chất lượng kém

CoPQ thường được chia thành hai loại chính: chi phí liên quan đến tổn thất bên ngoài và chi phí liên quan đến tổn thất bên trong. Tổn thất bên ngoài và bên trong thường được gọi là chi phí không phù hợp – chúng là các chi phí xảy ra khi đầu ra không phù hợp với các yêu cầu chất lượng quan trọng

Tổn thất bên ngoài

Tổn thất bên ngoài xảy ra sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã được giao, có nghĩa là chúng liên quan trực tiếp đến sự không hài lòng của khách hàng.

Tổn thất bên trong

Tổn thất bên trong xảy ra khi sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình không tuân thủ các yêu cầu do công ty đặt ra và sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cho khách hàng theo cách không đạt yêu cầu. Tổn thất bên trong thường được xử lý bằng cách loại bỏ công việc, làm lại công việc hoặc sửa chữa công việc. Rõ ràng, việc làm lại như vậy dẫn đến chi phí vật liệu và nhân công tăng thêm. Và hình ảnh tảng băng trôi được sử dụng để giải thích các chi phí ẩn của chất lượng kém.

Công thức:

CoPQ = Chi phí tổn thất bên ngoài + Chi phí tổn thất bên trong

2. Chi phí chất lượng

Chi phí chất lượng (CoQ), bao gồm chi phí chất lượng kém và chi phí chất lượng tốt. Ngoài chi phí tổn thất bên trong và bên ngoài, CoQ còn bao gồm chi phí phòng ngừa và thẩm định. Chi phí phòng ngừa và thẩm định thường được gọi là chi phí phù hợp – chúng là các chi phí liên quan đến việc đảm bảo đầu ra phù hợp với các yêu cầu chất lượng quan trọng.

Chi phí phòng ngừa

Các chi phí phòng ngừa là các chi phí có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào nhằm ngăn chặn lỗi xảy ra, kiểm soát các quy trình.

Chi phí thẩm định

Chi phí thẩm định là những chi phí liên quan đến bất kỳ hoạt động nào nhằm đảm bảo mức chất lượng cao trong toàn bộ quá trình hoặc tổ chức

Công Thức:

CoQ = CoPQ + Chi phí phòng ngừa + Chi phí thẩm định

3. Chi phí chất lượng và Six Sigma

Nếu chi phí chất lượng kém đi xuống, chi phí chất lượng tốt có thể sẽ tăng lên. Bạn phải chi tiền cho chất lượng để có chất lượng tốt. Mặc dù nó có thể đúng với nhiều tổ chức, nhưng đó không phải là trường hợp của một công ty Six Sigma. Bởi vì Six Sigma hoạt động để tạo ra chất lượng vốn có trong quá trình – có nghĩa là mọi thứ được thực hiện ngay lần đầu tiên và các khiếm khuyết được giảm xuống – chi phí chất lượng giảm trong khi chất lượng tăng lên

Một quy trình có mức độ sigma cao hơn sẽ có ít lỗi hơn. Khiếm khuyết giảm theo cấp số nhân khi mức độ sigma tăng. Bởi vì có ít khiếm khuyết hơn, chi phí chất lượng kém cũng giảm theo cấp số nhân. Khi mức độ sigma của các quá trình được tăng lên thông qua việc áp dụng các công cụ và phương pháp của Six Sigma, chi phí cho cả việc phòng ngừa và thẩm định cũng giảm theo.

Quản lý chi phí chất lượng

Six Sigma là một trong những phương pháp tốt nhất để quản lý chi phí chất lượng vì nó hoạt động để xây dựng chất lượng vào mọi quá trình.

Đầu tiên, nên tập trung vào chi phí liên quan đến tổn thất. Nó thường dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn để phát hiện chi phí liên quan đến sự không phù hợp và những cải tiến khắc phục nguyên nhân do một vài lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng chung và tổng chi phí. Thay vì chỉ bổ sung các hoạt động phòng ngừa hoặc thẩm định và tăng chi phí chất lượng – các dự án cải tiến Six Sigma tự xây dựng các biện pháp phòng ngừa. Nói cách khác, quy trình Six Sigma hiệu quả là quy trình tự điều chỉnh, xây dựng các kiểm tra và hoạt động để liên tục giảm khuyết điểm.

Sau khi các nhóm sử dụng phương pháp Six Sigma để giảm chi phí tổn thất , các nhóm có thể chuyển sang chi phí phòng ngừa và thẩm định. Thông thường, trong một quy trình hoạt động ở mức độ Sigma cao, các hoạt động phòng ngừa và thẩm định là một hình thức của muda. Có thể bị loại khỏi quá trình mà không ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng, chất lượng, sự hài lòng của khách hàng hoặc tinh thần của nhân viên. Trong một số trường hợp, loại bỏ phòng ngừa hoặc thẩm định khỏi các quá trình thực sự tạo ra một tác động tích cực đến chất lượng, sản xuất, và sự hài lòng của khách hàng và nhân viên. 

Thúy Hạnh

 

 

Leave a Reply