[Nguyên tắc chất lượng số 6] Quyết định dựa trên bằng chứng

Các bạn đã đi qua rất nhiều nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng rồi, hôm nay Vietquality mời các bạn tham khảo nguyên tắc số 6, “ ra quyết định dựa trên bằng chứng”. Trước khi đi quá xa, nếu các bạn vẫn chưa biết thế nào là chất lượng thì vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu rõ định nghĩa về chất lượng. Các bạn cũng có thể vào đây để xem lại các nguyên tắc khác.

Cơ sở của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

Ra quyết định là một trong những vấn đề phức tạp và khó khăn nhất, và quyết định thường bị áp lực bởi thời gian, nó cũng luôn ẩn chứa những rủi ro nhất định. Do đó việc phân tích các dữ liệu, đưa ra các kết quả phân tích dựa trên những nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy, luôn có giá trị cao và giúp cho việc ra quyết định dễ dàng hơn, có độ tin cậy cao hơn, hạn chế ít rủi ro hơn.

Ngoài ra cũng giúp cho người ra quyết định không phải dựa vào kinh nghiệm chủ quan của mình, mà đôi khi kinh nghiệm lại chỉ là dựa trên những chuyện đã xảy ra, do đó quyết định dựa trên kinh nghiệm có những mức độ thiếu chắc chắn nhất định, mà đôi khi rũi ro còn cao hơn cả việc không làm gì. Do đó việc quyết định dựa trên bằng chứng từ việc phân tích dữ liệu luôn được yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng.

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên bằng chứng

 • Có những cải thiện trong quy trình ra quyết định, làm giảm tỉ lệ sai sót hay rủi ro.
 • Có những cải thiện trong việc đánh giá hiệu suất của quy trình, nâng cao khả năng đạt được mục tiêu do đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời.
 • Cải thiện về hiệu lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 • Có khả năng nhận định, xem xét và thay đổi nhanh trong tổ chức, đó là kết quả của việc ra quyết định nhanh và đúng đắn.
Lợi ích
Lợi ích

Những hành động cần phải tập trung để nâng cao việc quyết định dựa trên bằng chứng

Chất lượng là không dựa trên suy nghĩ cá nhân, dựa trên suy đoán, cũng không phải tôi thấy bạn thấy, mà chất lượng là dựa vào dữ liệu ta có. Cho nên quyết định dựa trên bằng chứng, phải xác định rõ thế nào là “fact” thế nào “figure”, sẽ giúp ích cho doanh nghiệp rất nhiều.

 • Đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu chính xác và đáng tin cậy
 • Sử dụng các phương pháp thích hợp để phân tích dữ liệu
 • Đưa ra quyết định dựa trên phân tích
 • Phân tích dữ liệu cân bằng với kinh nghiệm thực tế
 • Cần phải xác định, đo lường các chỉ số chính để chứng minh hiệu suất của tổ chức.
 • Đảm bảo rẳng phải có người đủ thẩm quyền và năng lực để phân tích dữ liệu.
 • Có thể đưa ra các quyết định và hành động dựa trên kết quả phân tích.
Hành động Vietquality
Hành động Vietquality

Tóm lại

Hồi trước, khi còn là 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, thì nguyên tắc này được gọi là “ quyết định dựa trên thực tế” còn bây giờ đổi thành “quyết định dựa trên bằng chứng”, thực tế đối với góc nhìn của mình thì không thấy có gì khác biệt lắm, cơ bản nó chỉ là hai cụm từ mà chung các hành động. Đằng nào thì việc quyết định cũng phải đưa ra dựa trên thu thập các dự liệu có liên quan đến vấn đề cần quyết định, đảm bảo rằng các dữ liệu này phải đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy. Sau đó là phân tích dữ liệu này dựa trên những công cụ phù hợp, cần phải hiểu được đầu ra của phân tích. Cuối cùng là quyết định dựa trên kết quả phân tích. Vậy là xong rồi.

Tổng kết Vietquality
Tổng kết Vietquality

Như vậy quyết định dựa trên bằng chứng không đơn giản là thu thập bằng chứng mà ý muốn nói rằng chúng ta phải phân tích các bằng chứng đó để rút ra kết luận cần cho sự quyết định. Mời các bạn tham khảo nguyên tắc cuối cùng ở đây.

Tuấn Huỳnh

Leave a Reply