Phương pháp đánh giá sản phẩm_ (Product Audit)


Quality Audit” là quá trình đánh giá khả năng tuân thủ tiêu chuẩn, quy định của một tổ chức một cách có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản. Có rất nhiều phương pháp được sử dụng trong quá trình “Quality Audit” nhằm đạt được mục đích trên. Tuy nhiên, chỉ có 3 phương pháp tiêu biểu được ứng dụng nhiều nhất trong audit; đó là các phương pháp: đánh giá sản phẩm, đánh giá quy trình và đánh giá hệ thống.

Bài viết sau đây sẽ phân tích những khía cạnh liên quan tới phương pháp “Đánh giá sản phẩm” trong “Quality Audit”.

Khái niệm về phương pháp “Đánh giá sản phẩm”

  • Là loại hình kiểm tra một sản phẩm hoặc một dịch vụ cụ thể. Nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm so với yêu cầu. (Về các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn và các yêu cầu của khác hàng).
  • Các đánh giá được thực hiện trên một loại hình dịch vụ được gọi là “Đánh giá dịch vụ”
  • Đánh giá sản phẩm chỉ được thực hiện khi sản phẩm đã được trãi qua tất cả các giai đoạn sản xuất và thông qua giai đoạn kiểm tra thành phẩm sau cùng.
  • Tiêu chuẩn tham khảo để thực hiện “Đánh giá sản phẩm” gồm các tiêu chí chất lượng và các đặc điểm kĩ thuật của sản phẩm. Bao gồm: giai đoạn đóng gói, khả năng chuẩn bị giao hàng, các đặc tính, hiệu suất sản phẩm và các yêu cầu của khách hàng…

Cách thực hiện phương pháp “Đánh giá sản phẩm”

Việc thực hiện phương pháp “đánh giá sản phẩm” có thể chia thành 2 bước đánh giá chính:

  • Bước 1: Người thực hiện sẽ sử dụng các phương pháp kỹ thuật để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất của toàn bộ sản phẩm.

+ Điều này bao gồm thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá các hoạt động của sản phẩm với cùng những yêu cầu đã được thực hiện trong quá trình sản xuất trước đó.

Ví dụ: Trong quá trình sản xuất, bao bì Nylon đã được kiểm tra và thông qua các bài test về lực kéo. Tuy nhiên, khi thực hiện đánh giá sản phẩm, auditor sẽ dùng cùng phương pháp và thiết bị để đánh giá lực kéo của sản phẩm.

+ Thông thường, những bài kiểm tra sẽ được thực hiện trên số lượng mẫu hoàn thiện nhất định. Tuy nhiên, thử nghiệm phá hủy mẫu cũng được áp dụng trong vài trường hợp đặc biệt.

  • Bước 2: Người thực hiện sẽ đánh giá các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến sản phẩm như: khả năng đóng gói, ngoại quan sản phẩm, kiểm tra các tài liệu liên quan…

Ví dụ: kiểm tra những vật dụng liên quan tới quá trình đóng gói hàng như: tem nhãn, keo dán…; hồ sơ nhà cung cấp được phê duyệt; môi trường sản xuất cũng như lưu trữ hàng hóa…

+ Bên cạnh đó, người thực hiện có thể kiểm tra các thiết bị an toàn, đo lường… kết quả và hồ sơ dịch vụ bảo trì thiết bị.

NOTE: Đối với phương pháp đánh giá dịch vụ, người thực hiện có thể kiểm tra các tính chất đặc trưng của dịch vụ được sữ dụng bằng cách đặt ra những câu hỏi liên quan. Tuy nhiên, có rất nhiều loại dịch vụ chúng ta tìm thấy rất ít hoặc không có bằng chứng sử dụng, do đó, việc xác minh phương pháp này phải được  thực hiện bởi một phương pháp khác, đó là “đánh giá quy trình”.

Ví dụ: khi đánh giá quy trình “Hiệu chuẩn cho cân điển tử”, chúng ta có thể đánh giá dịch vụ qua các hoạt động hiệu chuẩn chỉnh thiết bị, hồ sơ training và giấy chứng nhận của người thực hiện hiệu chuẩn…

Lợi ích và phạm vi áp dụng của phương pháp “Đánh giá sản phẩm”

Lợi ích

  • Trong suốt quá trình thực hiện phương pháp “đánh giá sản phẩm”, chúng ta có thể xác minh mức phù hợp, năng lực của nhà cung cấp một cách khác quan thông qua quá trình kiểm tra, phân tích các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của sản phẩm.
  • Bên cạnh đó, phương pháp này có thể đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được cung cấp đúng với yêu cầu ban đầu của người sử dụng và chất lượng sẽ không bị suy giảm trong những giai đoạn về sau.

Phạm vi áp dụng

  • Phương pháp này được sử dụng phổ biến rộng rãi trong quá trình đánh giá nhà cung cấp và không áp dụng trong quá trình đánh giá nội bộ.

Kết bài:

Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp phần nào thông tin cho mọi người về một trong những phương pháp chính trong “Quality Audit”, mời các bạn tìm hiểu thêm những phương pháp còn lại trong link sau.

 

Harley Lee

1 thought on “Phương pháp đánh giá sản phẩm_ (Product Audit)

Leave a Reply