[5 nguyên tắc của lean] – 2. Hiểu về dòng giá trị


Tiếp theo chuỗi bài về 5 nguyên tắc của Lean, Viet quality mời các bạn cùng tham khảo nguyên tắc thứ 2. Hiểu về dòng giá trị (value stream). Vậy dòng giá trị là gì? Vì sao cần hiểu về dòng giá trị, sơ đồ dòng giá trị?

Dòng giá trị

Dòng giá trị (value stream) là tất cả những bước, nhiệm vụ, công việc, hoạt động bao gồm cả “value-adding” và “non value-adding” tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ. Và cực hiếm có quá trình nào mà chỉ bao gồm một loại hoạt động. Hơn nữa, hoạt động ấy lại có thể không có biến thiên hay dao động nào trong suốt thời gian làm việc. Ví dụ như hành động đong sữa vào bình chẳng hạn. Sẽ không thể chắc chắn rằng 100% các bình sữa được đong là hoàn toàn giống nhau 100%. Do đó, chúng ta cần xem xét 3 loại hoạt động mà hầu như bất kỳ quá trình nào cũng sẽ gặp. Đó là “runner”, “repeater” và “stranger”.

  1. Runner: là những hoạt động chiếm 70-90% tổng hoạt động được thực hiện trong toàn bộ quy trình. Hầu như xảy ra hàng ngày và với tần suất thường xuyên.
  2. Repeater: cũng là những hoạt động phổ biến, nhưng chiếm 10-20% tổng hoạt động được thực hiện trong toàn bộ quy trình. Tuy nhiên, xảy ra với tần xuất ít hơn “runner”. Phát sinh khoảng mỗi tuần một lần thay vì hằng ngày như “runner”.
  3. Strangers: loại này chỉ chiếm 5-10% tổng hoạt động được thực hiện trong quy trình. Và nhìn chung là cũng không có mẫu mực tần suất xảy ra cho hoạt động này. Ngoài ra, có thể có nhiều hoạt động khác nhau thuộc loại này có thể xảy ra. Vậy nên cũng khó mà lập kế hoạch cho sự xảy ra tiếp theo. Hay nói cách khác là nó xảy ra một cách bất ngờ ngoài dự tính.

Sơ đồ dòng giá trị

Sơ đồ dòng giá trị (value stream mapping) giúp chúng ta hình dung cả quá trình tổng thể chứ không chỉ là một quy trình đơn lẻ. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về cách mọi thứ thực sự hoạt động từ nhiều góc độ. Trong đó có góc nhìn của khách hàng. Và không chỉ là một khách hàng trực tiếp trả tiền cho một sản phẩm hoặc dịch vụ. Đó còn là các khách hàng nội bộ, những người chịu ảnh hưởng bởi những hoạt động của chúng ta. Từ đó, ta có thể phân tích và nhận diện được các lãng phí. Rồi từ đó mới có những hành động nhằm loại bỏ lãng phí.

Nếu bạn chưa kịp hình dung về Lean, mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại đây. cũng như về Sơ đồ dòng giá trị.

 

Ai Le

1 thought on “[5 nguyên tắc của lean] – 2. Hiểu về dòng giá trị

Leave a Reply