[Six Sigma] Tổng quát 5 bước DMAIC

Six sigma là một phương pháp cải tiến dựa trên thống kê nhằm tìm ra và giảm thiểu tối đa các dao động, hay bất ổn trong quy trình. Đây là một hệ thống các phương pháp mà dựa theo các bước như sau: Define (Xác Định), Measure (Đo Lường), Analyze (Phân Tích), Improve (Cải Tiến) và Control (Kiểm Soát). Hôm nay chúng ta sẽ đi tổng quan các bước này, Vietquality cũng sẽ giới thiệu chi tiết từng bước sau. Nếu bạn vẫn chưa hiểu về six sigma thì mời các bạn tham khảo những bài sau rồi hãy đi vào phần này:

Bước 1: Xác Định (Define) trong Six Sigma

Chuyện gì đang diễn ra không đúng? hay vấn đề nào mà bạn và nhóm muốn giải quyết. Xác Định( Define) là bước đầu tiên và cũng là rất quan trọng trong suốt quá trình tiến hành một dự án Six Sigma. Trong giai đoạn này, nhóm làm dự án phải: Lựa chọn dự án, Xác định được dự án, và phê duyệt dự án.

  • Lựa chọn dự án: Phải gắn liền với mục tiêu kinh doanh, phải cân nhắc tiếng nói của khách hàng(VOC- Voice of the Customer), để hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
  • Xác định được dự án: Phải thiết lập được mục tiêu, phạm vi dự án, và hiệu quả “ mong muốn” khi dự án được hoàn thành.
  • Phê duyệt dự án: Đăng kí báo cáo với lãnh đạo về tiềm năng của dự án, và được chấp nhận tiến hành.

Bước 2: Đo Lường (Measure) trong Six Sigma

Các quy trình hiện tại đang hoạt động thế nào? Tốt hay xấu, chúng ta đã thu thập được những dữ liệu cần thiết hay chưa? Cho nên những công việc chính ở phần này là: thu thập dữ liệu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu vào đầu ra. Đo lường năng lực quy trình, hệ thống đo lường. Các ưu tiên cải tiến theo công cụ Pareto. Cuối công đoạn này cần thiết nhất là thu thập được dữ liệu cần thiết. Bước này tương ứng với bước thu thập dữ liệu trong phương pháp giải quyết vấn đề.

Bước 3: Phân tích (Analyze) trong Six Sigma

Bước này tương đương với bước phân tích nguyên nhân gốc rễ trong các phương pháp giải quyết vấn đề, các bạn có thể tham khảo chuỗi bài viết về RCA (Root Cause Analysis) ở đây.

Sau khi dữ liệu đã được thu thập ở bước Đo Lường, thì nhóm dự án Six Sigma sẽ phân tích các dữ liệu này, theo yêu cầu của các phương pháp thống kê, mục đích là tìm ra mối liên quan giữ các nguyên nhân đến các giao động của quy trình. Mục đích cuối cùng là tìm ra nguyên nhân gốc rễ, các nguồn gây ra dao động của quy trình. Làm cho quy trình không hoàn thành được mục tiêu kì vọng.

Bước 4: Cải tiến (Improve) trong Six Sigma

Sau khi phân tích tìm ra nguyên nhân gốc rễ ở bước 3, thì bước này tập trung vào các hoạt động cải tiến bằng cách nhận diện và loại bỏ các nguồn dao động. Có thể áp dụng những công cụ từ phức tạp như DOE cho đến đơn giản như Kaizen để loại bỏ vấn đề gốc rễ.

Bước 5: Kiểm Soát (Control) trong Six Sigma

Những quy trình đã được cải tiến cần phải kiểm soát và theo dõi một cách nghiêm túc. Từ đó những nỗ lực cải tiến sẽ được duy trì. Phần này na ná như bước 7 trong quy trình 8D, là cần phải cập nhật tài liệu, quy trình. Áp dụng SPC để theo dõi quy trình. Hay chia sẻ thành công qua công cụ Lesson Learn. Áp dụng Poka-Yoke để ngăn ngừa lỗi…

Với 5 bước khá chặt chẽ đã làm nên một hệ thống DMAIC nổi tiếng. Chúng ta sẽ đi thật chi tiết vào các bước ở các loạt bài tiếp theo. Mời các bạn theo dõi các bài viết khác ở mục Six Sigma sau đây.

Tuan Huynh

3 thoughts on “[Six Sigma] Tổng quát 5 bước DMAIC

Leave a Reply