[ISO 13485] 7.4.3 Mức độ kiểm đầu vào

Mức độ kiểm soát sẽ dựa trên những yếu tố nào? Và kết quả đánh giá nhà cung cấp có ảnh hưởng như thế nào đối với các động kiểm tra và chấp nhận? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần này. Bạn có thể xem thêm về Kiểm soát mua hàng và nhà cung cấp link sau.

Mức độ kiểm soát

Những thông số nào cần phải được kiểm đầu vào? Tỉ lệ hoặc kích thước mẫu là bao nhiêu? Và mức độ kiểm soát như thế nào? Đây là những câu hỏi quan trọng phải được trả lời và lập thành tài liệu.

Mức độ kiểm soát sẽ được xác định theo một số yếu tố:

  • Loại sản phẩm: Các loại sản phẩm khác nhau sẽ có những mức độ kiểm soát khác nhau.

     Ví dụ: Thùng carton có ít tác động lên thiết bị y tế nên mức độ kiểm soát sẽ thấp hơn những sản phẩm cho quá trình tiệt trùng.

  • Đánh giá rủi ro: Mức độ sẽ được xác định bằng cách xem xét các rủi ro liên quan. Nếu nhà cung cấp cung cấp thành phần càng có ảnh hưởng đến độ an toàn hoặc hiệu suất của thiết bị y tế thì mức độ kiểm soát càng cao.
  • Các vấn đề liên quan đến sản phẩm trước đây: Chẳng hạn như hỏng hóc hoặc sự không phù hợp. Nếu các vấn đề xảy ra thường xuyên, có tiền lệ thì mức độ kiểm soát sẽ tăng lên.
  • Lịch sử của nhà cung cấp: Nếu là nhà cung cấp nổi tiếng và bạn biết rằng quy trình của họ ổn định và đáng tin cậy thì bạn sẽ xác định mức độ kiểm soát thấp hơn so với trường hợp nhà cung cấp bạn không biết rõ hoặc các nhà cung cấp “hay có sự cố’.

Kết quả đánh giá nhà cung cấp

Các hoạt động kiểm tra và chấp nhận được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá nhà cung cấp. Khi kết quả đánh giá cho thấy nhà cung cấp cần phải cải thiện và kiểm soát. Tổ chức phải áp dụng các kiểm tra xác thực cần thiết. Lý do đằng sau yêu cầu này là bạn đã đánh giá các khía cạnh về khả năng và kết quả thực hiện của nhà cung cấp. Các kết quả sẽ cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu của nhà cung cấp.

Từ đó, bạn phải áp dụng các kiểm soát phù hợp:

  • Nếu thông qua việc đánh giá khả năng của nhà cung cấp, quy trình đóng gói được chứng minh cần là cần phải được tối ưu hóa. Giả sử tối ưu hóa đã được thực hiện. Khi bạn nhận được hàng hóa từ nhà cung cấp này, bạn phải xác minh rằng các tối ưu hóa này đã được thực hiện có hiệu quả: đóng gói còn nguyên vẹn và đảm bảo hàng hóa phù hợp để sử dụng.
  • Nếu thông qua đánh giá kết quả thực hiện của nhà cung cấp mà bạn phát hiện ra rằng một đặc tính của hàng hóa có thể gây ra sự không phù hợp. Bạn phải lập kế hoạch hoạt động kiểm tra phù hợp để đảm bảo sự không phù hợp này được xử lý và nguyên nhân phải bị loại bỏ.

 

ThuHuong

Leave a Reply