[ISO 9001:2015] Tổng quan chương 7- Hỗ trợ

Quay lại với chuỗi bài viết giải thích ISO 9001:2015, hôm nay Vietquality bắt đầu chương 7 : “ Hỗ trợ”. Theo thứ tự trong ISO 9001:2015, sau khi tập trung vào các vấn đề bối cảnh tổ chức, cam kết lãnh đạo, hoạch định. Thì chương 7 là lúc tổ chức cần xem xét lại các vấn đề cần thiết để hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Những vấn đề này bao gồm nguồn lực, năng lực, trao đổi thông tin giữ bên trong và bên ngoài của tổ chức, cũng như thông tin dạng văn bản để thay thế cho tài liệu và hồ sơ ở phiên bản trước. Như vậy, tổ chức cần đảm bảo mình có những yếu tố cần thiết để đảm bảo năng lực cung cấp dịch vụ và sản phẩm đạt chất lượng và ổn định.

Thật ra thì không có gì mới mẻ hay là xa lạ trong những yêu cầu của chương này. Nếu không muốn nói là những yêu cầu này là hiển nhiên, là cần phải có. Ví dụ như “ Nhận Thức-awareness” phải được nâng cao để mọi người trong tổ chức nhận định được tầm quan trọng của việc tuân thủ các yêu cầu của hệ thống chất lượng. Tổ chức cũng cần phải xem xét sự cần thiết của việc trao đổi thông tin liên lạc giữa nội bộ và bên ngoài liên quan đến QMS. Thông tin cần phải trao đổi với ai, khi nào, trao đổi bằng cách nào. Làm sao cho việc trao đổi diễn ra hiệu quả. Phần cuối cùng không kém phần quan trọng là thông tin bằng văn bản. Cần thiết phải có một hệ thống để ghi nhận lại những thông tin. Tuy rằng không còn phức tạp như trước, giờ đây hệ thống tài liệu chỉ là “ thông tin dạng văn bản”. Việc này cũng đôi lúc gây ra sự bối rối nhẹ. Nhưng nó cũng không có gì là mới mẻ. Ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc có một hệ thống văn bản. Từ người mới cho đến người có kinh nghiệm đều cần thứ gì đó để dựa vào như hướng dẫn công việc chẳng hạn.

Sẵng có

Để đáp ứng yêu cầu này tổ chức cần:

  • Xác định và cung cấp nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực thi, duy trì và tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
  • Xác định những năng lực cần thiết của những người thực thi công việc, để đảm bảo tính tuân thủ theo đúng quy trình của hệ thống.
  • Đảm bảo rằng con người trong tổ chức được giao trách nhiệm, có quyền hạn thực thi công việc của mình, và họ cũng được đào tạo phát triển và dực trên kinh nghiệm phù hợp.
  • Khi cần thiết, phải có các hành động cụ thể để đánh giá hiệu quả các hành động đã thực hiện.
  • Giữ lại các thông tin, văn bản để làm bằng chứng cho các hành động đã thực hiện.

Chương số 7 này chia ra thành 5 mục nhỏ.

7.1 Nguồn lực
7.1.1 Tổng quát
7.1.2 Con người
7.1.3 Cơ sở hạ tầng
7.1.4 Môi trường cho việc thực hiện các quá trình
7.1.5 Nguồn lực cho việc theo dõi và đo lường
7.1.6 Tri thức của tổ chức
7.2 Năng lực
7.3 Nhận thức
7.4 Trao đổi thông tin
7.5 Thông tin dạng văn bản
7.5.2 Kiểm soát thông tin dạng văn bản

Trên đây là giới thiệu tổng quan về chương 7. Các điều khoản nhỏ sẽ được phân tích và giới thiệu trong từng link. Mời các bạn tham khảo.

Hoặc tham gia thảo luận trên Fanpage tại đây.

Tuan Huynh

Leave a Reply