[ISO 9001:2015] 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (P1)

“Do tác động hoặc tác động tiềm ẩn của các bên quan tâm tới khả năng của tổ chức trong việc cung cấp một cách ổn định sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành, nên tổ chức phải xác định:

a) Các bên quan tâm có liên quan tới hệ thống quản lý chất lượng;
b) Yêu cầu của các bên quan tâm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.

Tổ chức phải theo dõi và xem xét thông tin về các bên quan tâm và yêu cầu liên quan của họ.”
– Không có yêu cầu tương tự trong ISO 9001:2008, đây là một điểm hoàn toàn mới.

Nói ngắn gọn cho khoản này là “Những ai quan tâm tới tổ chức của bạn và họ muốn gì từ bạn?”. Có nghĩa là là bất kì người/tổ chức nào quan tâm đến công ty của bạn. Nhưng nói thế thì lại rộng quá, nên điểm mấu chốt ở đây là những bên quan tâm nào có ảnh hưởng đến tổ chức của bạn? Và bạn nên sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng. Nếu vẫn còn mơ hồ thì không sao. Mình sẽ liệt kê ra các bên quan tâm cơ bản phía dưới cho các bạn:

Khách hàng: Chắc chắn là không ai nghi ngờ gì tới mức độ ảnh hưởng của “bên quan tâm” này rồi, khách hàng là lý do mà chúng ta tồn tại, do đó nhu cầu và mong đợi của khách hàng phải là ưu tiên số một trong hệ thống quản lý chất lượng.

– Nhà cung cấp: Càng ngày thì vai trò của nhà cung cấp càng quan trọng, chúng ta không tự sản xuất tất cả. Nguyên liệu thô, máy móc vật tư thay thế đều ảnh hưởng một cách trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra, giá thành sản phẩm cũng quyết định bởi nhà cung cấp khá nhiều.

– Nhân viên: Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nguồn nhân lực đảm bảo mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức. Chỉ có con người mới sáng tạo ra các hàng hóa, dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh đó…

– Chủ sở hữu: Đây cũng là một trong những bên liên quan khá quan trọng, có nhiều loại chủ sở hữu như cổ đông, ban quản trị…họ đều có những ảnh hưởng lớn nhằm thu lại tối đa lợi nhuận đầu tư.

– Cộng đồng: Là khu vực, là lĩnh vực bạn kinh doanh, tất cả đều có những cộng đồng và bạn phải tuân theo những quy định và nguyện vọng nhất định.

– Các trường đại học: Là nguồn cung cấp nhân lực quan trọng cho tổ chức, nếu trường hiểu và đào tạo đúng nhu cầu thì đây là một nguồn cung cấp nhân lực rất quan trọng.

– Các cơ quan quản lý: Như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, bộ lao động, xử lý rác thải…ảnh hưởng rất rất nhiều đến tổ chức của bạn.

– Và nhiều nhân tố khác như cơ quan công quyền, nhân viên cấp cứu, truyền thông…

Và không phải những bên liên quan trên đều áp dụng cho tất cả các tổ chức, đó chỉ là một danh sách những bên liên quan tham khảo, việc của bạn là lựa chọn bên nào cần thiết, bên nào không cần thiết. Từ đó thiết lập những yêu cầu của các bên liên quan thành những quy trình trong process của bạn. Vậy là chúng ta đã đi xong điểm a, khoản 4.2 điều 4 rồi đó ^^. Phần tới mình sẽ đi tiếp điểm b của khoản này. Mời các bạn cùng xem tại đây.

Tuan Huynh

 

 

1 thought on “[ISO 9001:2015] 4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (P1)

Leave a Reply