Six Sigma là gì? những khái niệm cơ bản nhất

Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật, Six Sigma tập trung vào việc thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định hướng khách hàng rất cao. Bạn cũng có thể tham khảo bài so sánh giữa Six sigma, Lean và Kaizen?

Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình mang tên DMAIC: Define (Xác Định), Measure (Đo Lường), Analyze (Phân Tích), Improve (Cải Tiến) và Control (Kiểm Soát).

Six Sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng, như ISO-9001, hay là một hệ thống chứng nhận chất lượng. Thay vào đó, đây là một hệ phương pháp giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quy trình. Đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa là thay vì tập trung vào các đề xướng chất lượng vốn ưu tiên vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm, hướng tập trung được chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra.

Sau đây là một số khái niệm cơ bản về Six Sigma.

Sigma là gì?

  • Sigma là 1 chữ thường trong bảng chữ cái Hy lạp.
  • là thuật ngữ sử dụng trong thống kê để mô tả độ lệch chuẩn của quy trình.

Độ lệch chuẩn: Là chỉ số đo lường sự trải rộng của dữ liệu tính từ giá trị trung bình. Đó là, sự phân tán của dữ liệu.

Cấp độ 6 Sigma là gì ?

  • 6 độ lệch chuẩn giữa giá trị trung bình của một quy trình đến một trong những  giới hạn chuẩn gần nhất. (6 lần của một độ lệch chuẩn).

3.4 PPM là gì ?

  • Giá trị trung bình của một quy trình dài hạn có thể dịch tối đa ±1.5σ. (Motorola, Mikel  Harry)
  • Trong 1 quy trình đạt 6sigma, với mean = target, có 2 lỗi trên 1 tỉ cơ hội gây lỗi. Nhưng, nếu tính đến độ lệch 1.5σ, thì ở đó có 3.4 lỗi trên 1 triệu cơ hội gây lỗi, đó là 3.4ppm.
Six sigma là gì?

Bắt đầu với six sigma nhẹ nhàng như thế thôi, vấn đề là chúng ta nên làm đúng từ đầu, đến với six sigma thì phải hiểu rõ bản chất, định nghĩ cơ bản nhất, rồi chúng ta mới đi tiếp những phần sau.

Bài viết có tham khảo một phần tư liệu từ ” Mekong Capital”.

Tuanca

6 thoughts on “Six Sigma là gì? những khái niệm cơ bản nhất

Leave a Reply